B-Focus

Q & A B-Focus โฟกัส 5 ประเด็นเด่นเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ 06 ก.ย. 64

0

 

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเป็นไปในทิศทางใดบ้าง ในสถานการณ์เช่นนี้

นาทีที่ : 1:04:34 – 1:05:49

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยจะเป็นอย่างไรในช่วงทศวรรษข้างหน้า

นาทีที่ : 1:07:08 – 1:10:00

 

มองโอกาสการลงทุนในประเทศไทย ยังน่าสนใจ อยู่หรือไม่?

นาทีที่ 1:11:00 – 1:13:24

 

สรุปประเด็นเด่นเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ 6 ก.ย. 64

นาทีที่ 1:14:15 – 1:17:04

 

 

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in B-Focus