B-Focus

Q & A B-Focus โฟกัส 5 ประเด็นเด่นเศรษฐกิจ 23 ส.ค. 64

0

 

 

 

Time Index :

 

00:00 Intro

00:09 อนาคตกลุ่มแบงก์จะเป็นอย่างไร จากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม

00:33 อนาคตหนี้ NPL อาจเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อกลุ่มธนาคาร อย่างไรบ้าง?

01:13 ถ้ากู้ 1 ล้านล้านบาท จะต้องใช้หนี้กี่ปีถึงจะหมด

03:08 ศบค.ประกาศเข้าใกล้แผนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 50 ล้านคน ใกล้ความจริงหรือฝันไป?

03:46 สถานการณ์โควิดทั่วโลกที่ดูแย่ มีนัยยะอย่างไรต่อแนวโน้มราคาน้ำมัน

04:19 Chinese Government Crackdown on Tech companies น่ากังวลใจขนาดไหน

06:08 การจัดระเบียบในจีน ทำให้นักลงทุนระดับโลกขาดทุนหุ้นจีนแสนล้าน นักลงทุนควรซื้อหรือขายกัน

07:56 สรุป โฟกัส 5 ประเด็นเด่นเศรษฐกิจประจำสัปดาห์

 

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in B-Focus