Economics

เศรษฐกิจรัฐแคลิฟอร์เนีย จะรวยแซงประเทศเยอรมนีแล้ว

0

 

รัฐแคลิฟอร์เนียมีประชากร 39.24 ล้านคน (ข้อมูลปี 2021)  ในขณะที่เยอรมนี มีประชากร 83.13 ล้านคน (ข้อมูลปี 2021) โดยแคลิฟอร์เนียมีประชากรเพียงครึ่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีเท่านั้นแต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของแคลิฟอร์เนีย กำลังจะแซงหน้าประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป แล้วอะไรอยู่เบื้องหลังการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐแคลิฟอร์เนีย วันนี้ Bnomics จะพาไปหาคำตอบกันค่ะ

เศรษฐกิจแคลิฟอร์เนียจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ 4 ของโลก แทนเยอรมนี ?

หลังจากเจอมรสุมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นจากโรคระบาด หรือ สงครามเศรษฐกิจแคลิฟอร์เนีย แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการฟื้นตัวได้ดี โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นกำลังจะแซงหน้าเยอรมนีก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ 4 ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น แซงหน้าบราซิล ซึ่งอยู่ในอันดับ 7 และฝรั่งเศส ที่อยู่ในอันดับ 6 ในปี 2015  และแทนที่อังกฤษ ซึ่งอยู่ในอันดับ 5 ในปี 2017 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ถึงแม้ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของรัฐแคลิฟอร์เนียจะยังไม่เปิดเผยออกมาจนกว่าจะจบปี 2022 แต่จากการประมาณการพบว่า แคลิฟอร์เนียอาจแซงหน้าเยอรมนีที่ตัวเลข 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อคิดจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐ

 

ภาคธุรกิจที่แข็งแกร่งของแคลิฟอร์เนีย

เส้นทางภาคธุรกิจของแคลิฟอร์เนียนั้นค่อนข้างสดใส โดยความแตกต่างของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ แคลิฟอร์เนีย มี 379 แห่ง ในขณะที่เยอรมนีมี 155 แห่ง จากข้อมูลที่รวบรวมโดย Bloomberg พบว่า

รายได้ของธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย เพิ่มขึ้น 147% ในขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้น 117% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจในเยอรมนีมีรายได้เพิ่มขึ้นที่ 41% และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้น 34% 

ในขณะที่ตัวเลขส่วนต่างของ GDP ในปีที่แล้วนั้นน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ และสุดท้ายก็อาจหายไปโดยแคลิฟอร์เนียอาจเอาชนะไปได้ในที่สุด ในปีที่แล้วตัวเลข GDP ของเยอรมนีอยู่ที่  4.223 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในขณะที่ GDP ของรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ที่ 3.357 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

และจากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันก็มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2022 นี้เศรษฐกิจเยอรมนีขยายตัวเพียงเล็กน้อย ซึ่ง European Commission คาดการณ์ไว้ที่ 1.6% เท่านั้น  และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเยอรมนีจะหดตัวที่ 0.6 ในปี 2023 อีกด้วย

 

ใช้ GDP อย่างเดียวสะท้อนความเป็นจริงทั้งหมดหรือไม่ ?

การใช้ GDP อย่างเดียวเพื่อวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจไม่สะท้อนถึงสภาพความเป็นจริง และ ความเป็นอยู่ของชาวเมืองโดยรวมที่ถูกต้องนัก เพราะ แต่ละประเทศ แต่ละเขตเศรษฐกิจก็มีบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เช่น

  • รายได้จากภาษีของเยอรมนีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ GDP อยู่ที่ประมาณ 25%  แต่ที่แคลิฟอร์เนียคิดเป็นประมาณ 10% เท่านั้น โดยการใช้เงินเหล่านั้น เยอรมนีจัดให้มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในขณะที่แคลิฟอร์เนีย พบว่า ประมาณ 1 ใน 10 ของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 64 ปีไม่มีความคุ้มครองด้านระบบสุขภาพเลย
  • การเติบโตของแคลิฟอร์เนียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการทำฟาร์ม อุตสาหกรรมการบินและอวกาศและอินเทอร์เน็ต Silicon Valley ที่เคยเป็นศูนย์กลางการเกษตรกลายเป็นแหล่งความหลังจากที่มีห้องปฏิบัติการเซมิคอนดักเตอร์แห่งแรกในทศวรรษที่ 1950 และความเจริญก็มาพร้อมกับค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สูงขึ้น เช่น ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมรายปีในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐในแคลิฟอร์เนียอย่าง Berkeley ในช่วงปี 1950 มีราคาต่ำกว่า $100 สำหรับผู้อยู่อาศัย เทียบกับเกือบ $20,000 ในปัจจุบัน หรือ การซื้อบ้านในปัจจุบันก็กลายเป็นเรื่องยากสำหรับคนในแคลิฟอร์เนียไปแล้ว
  • ในขณะที่เยอรมนี ทุกรัฐได้ยกเลิกค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐภายในปี 2014 การในขณะที่ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ที่อยู่ช่วงวิกฤติค่าครองชีพ และปัญหาความเหลื่อมล้ำ ถึงแม้จะมีรายงานว่า  ความเหลื่อมล้ำลดลงมาบ้างแล้วในช่วงปี 2009 ถึง 2021

ถึงแม้ GDP จะใช้วัดการเติบโตของเศรษฐกิจ และ การที่เศรษฐกิจรัฐแคลิฟอร์เนีย จะรวยแซงประเทศเยอรมนี อาจหมายความว่า เศรษฐกิจของแคลิฟอร์เนียขยายตัวได้ดี แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่อาจสะท้อนความเป็นจริงได้ในทุกแง่มุม 

เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชน ที่มีบรรทัดฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน ทั้งด้านความมั่งคั่งและความเหลื่อมล้ำ เช่น รัฐสวัสดิการที่ชาวเยอรมันได้รับอาจไม่เหมือนกับระบบของแคลิฟอร์เนีย

ดังนั้น การเปรียบเทียบโดยใช้ GDP เพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปนักเพราะยังมีมาตรวัดอื่น ๆ อีก ที่เราต้องนำมาใช้เปรียบเทียบกัน

 


References:

https://www.washingtonpost.com/business/energy/california-poised-to-overtakegermany-as-worlds-no-4-economy/2022/10/24/d4df35a2-538b-11ed-ac8b-08bbfab1c5a5_story.html

https://www.weforum.org/agenda/2022/11/california-s-economy-may-surpass-germany-s-but-what-s-beneath-the-numbers/

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-10-24/california-poised-to-overtake-germany-as-world-s-no-4-economy

https://www.macrobond.com/charts-of-the-week/tech-job-cuts-nasdaqs-drop-and-a-homebuilder-slump-ahead?source=mainapprss

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/germany/economic-forecast-germany_en#:~:text=GDP%20is%20forecast%20to%20grow,impact%20of%20high%20energy%20prices.

 

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Economics