Edutainment

The Glory : การบูลลี่ในโรงเรียน ปัญหาสังคมที่ไม่ควรมองข้าม

 

The Glory เป็นซีรีส์ที่มีโครงเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้เมื่อ 2004 จนเหยื่อของการบูลลี่ (Bullying) ต้องลาออกและทิ้งความฝันของตัวเองไป ส่วนคนที่บูลลี่ก็ยังคงอยู่ในสังคมแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น โดยที่ไม่รู้ว่าเกือบ 20 ปีต่อมา ความผิดที่เคยทำไว้ จะย้อนกลับมาหาตัวเองอีกครั้ง

ปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียน เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ค่อนข้างบ่อยในเกาหลีใต้ แล้วยิ่งการมาของโซเชียลมีเดีย ทำให้การบูลลี่นั้นถูกพัฒนาขึ้นเป็นการกระทำการไซเบอร์บูลลี่ (Cyberbullying) ความรุนแรงของการกระทำเหล่านี้

ถึงขนาดที่ทำให้เหยื่อหลายคนพยายามจบชีวิตตัวเองลงเลยทีเดียว ดังที่เราน่าจะเคยเห็นข่าวในลักษณะนี้ผ่านๆ ตาอยู่บ้าง

ปรากฏการณ์บูลลี่ในเกาหลีใต้เป็นอย่างไร แล้วมันส่งผลกระทบต่อเหยื่อในระยะยาวได้อย่างไรบ้าง ทำไมหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียน?

 

การบูลลี่ (Bullying) คืออะไร?

การบูลลี่ (Bullying) หมายถึง การกระทำเชิงลบ หรือการกระทำก้าวร้าวรุนแรงซ้ำๆ ที่มุ่งหวังทำร้ายอีกฝ่ายที่ถูกมองว่าอ่อนแอกว่า

พฤติกรรมการบูลลี่ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งการกระทำทางร่างกาย เช่น การทุบตี การชก การแตะต่อย การกระทำทางวาจา เช่น การประนาม ยั่วยุ ข่มขู่ และปล่อยข่าวลือ หรืออาจจะรวมถึงพฤติกรรมอื่นๆ เช่น การกีดกันทางสังคม

โดยทั่วไปแล้วการบูลลี่เกิดขึ้นได้ในทุกที่และทุกช่วงวัย แต่ที่พักพบบ่อยที่สุดคือ การบูลลี่ในโรงเรียน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความรุนแรงที่พบเจอในโรงเรียนได้บ่อยที่สุด

พฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ สามารถส่งผลต่อเหยื่อที่ถูกบูลลี่ทั้งทางด้านพฤติกรรมทางสุขภาพ ผลลัพธ์ทางจิตใจ และสังคม งานวิจัยส่วนมากพบว่าการบูลลี่สามารถนำไปสู่ผลที่ตามมาทางจิตใจและร่างกายอย่างร้ายแรง

เด็กที่ตกเป็นเหยื่อมีโอกาสสูงที่จะมีปัญหานอนหลับยาก วิตกกังวล ซึมเศร้า กลัวโรงเรียน รู้สึกไม่ปลอดภัย มีความมั่นใจในตัวเองต่ำ เหงาและโดดเดี่ยว อีกทั้งการสำรวจยังพบว่าในระยะยาว เหยื่อที่เคยถูกบูลลี่ในวัยเด็กจะมีปัญหาในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนรอบข้าง และอาจมีภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงในวัยผู้ใหญ่

 

ทำไมการบูลลี่กันในโรงเรียน จึงพบได้มากในเกาหลีใต้?

เกาหลีใต้เป็นสังคมที่แข่งขันกันสูงมากในทุกๆ ด้าน นักเรียนเกาหลีมักจะถูกกดดันให้ต้องแข่งขันเพื่อประสบความสำเร็จ นักเรียนเหล่านี้จะไม่มองว่าเพื่อนร่วมชั้นเป็นเพื่อน แต่จะมองว่าเป็นคู่แข่งมาตั้งแต่แรก

จากการสำรวจของกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พบว่า 1 ใน 10 ของนักเรียนชั้นประถมและมัธยมในเกาหลีใต้ ต้องทุกข์ทรมานจากความรุนแรงภายในโรงเรียนที่เกิดจากฝีมือของเพื่อนร่วมชั้น

● ในปี 2013 มีการรายงานว่ามีการบูลลี่กันในโรงเรียนทั้งสิ้น 11,749 เคส

● ในปี 2019 การบูลลี่กันในโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวกลายเป็น 31,130 เคส

งานวิจัยจึงได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 10 – 17 ปี กว่า 3,200 คนในเกาหลีใต้ โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับอายุ เพศ ชั้นเรียน การศึกษาของผู้ปกครอง การมีพี่น้อง ผลการเรียน สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความพึงพอใจในตัวเอง สุขภาพ ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และคำถามที่เกี่ยวกับข้องการบูลลี่ เพื่อจะได้หาลักษณะรูปแบบของคนที่ถูกบูลลี่ และจับตาดูความเสี่ยงไว้แต่แรกจะได้ช่วยได้ทัน

จากผลสำรวจพบว่าเหยื่อของการถูกบูลลี่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

สำหรับผู้หญิงช่วงอายุที่โดนบูลลี่มากที่สุด จะเป็นช่วงอายุ 13 – 14 ปี ในขณะที่สำหรับผู้ชายจะเป็นช่วงอายุ 10 – 12 ปี

เมื่อเจาะลึกลงไปถึงลักษณะของเหยื่อการบูลลี่ พบว่าคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำ มีผลการเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย มีอาการซึมเศร้า และมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักกับผู้ปกครอง มักจะตกเป็นเหยื่อของการถูกบูลลี่ได้มากกว่า

 

แล้วควรทำอย่างไรถึงจะลดปัญหาการบูลลี่ได้?

ปัญหาการบูลลี่กันในโรงเรียน ก็เป็นปัญหาที่ทางเกาหลีใต้เองไม่ได้นิ่งนอนใจ ที่ผ่านมาแม้โรงเรียนส่วนใหญ่ในโซลจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด

แต่การบูลลี่มักจะเกิดขึ้นในที่ลับตาคน ในมุมอับที่กล้องวงจรปิดมองไม่เห็น จึงมีการส่งเสริมให้ครูคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

มีการจ้างครูและที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น และที่สำคัญคือการพยายามเปลี่ยนวัฒนธรรมในห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดให้เบาบางลง ทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยและสนุกสำหรับเด็กๆ เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตต่อไป แต่สิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้แก้กันได้ง่ายๆ ภายในเวลาอันรวดเร็ว

ผู้เขียนเองรู้สึกว่าซีรีส์เกาหลีหลายเรื่อง พยายามสอดแทรกประเด็นปัญหาการบูลลี่กันในโรงเรียนไว้อยู่เสมอ อาจจะเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักรู้ว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นจริง

และหวังว่าสถาบันครอบครัว จะเป็นสถาบันแรกๆ ที่ช่วยขัดเกลาสั่งสอนเรื่องพวกนี้ เพราะอย่างที่เราก็คงจะเห็น ว่าการบูลลี่ของเด็กในโรงเรียนที่หลายคนมักบอกว่าเป็นการเล่นขำๆ แต่กลับสร้างแผลเป็นทั้งร่างกายและจิตใจแบบยากที่จะเยียวยา และกลายเป็นปัญหาสังคมขนาดใหญ่ที่เราไม่สามารถจะมองข้ามไปได้

 

 


References :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5609785/

https://www.creatrip.com/en/news/3119

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5609785/


เครดิตภาพ : Netflix

 

Bnomics Admin

การส่งออกหดตัวต่อเนื่อง ขณะที่การท่องเที่ยวยังฟื้นตัวแข็งแกร่ง

Previous article

Ant Group บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มการเงินยักษ์ใหญ่ของจีน

Next article

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *