Bnomics 101

Carbon Credits คืออะไร?

0


ในตอนนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับความยั่งยืนและการรักษาสภาพแวดล้อมกันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี่ก็ทำให้เกิดนโยบายลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ โดยการออก Carbon Credits ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ 
และในโพสต์นี้ เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Carbon Credits กัน

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Bnomics 101