AEC Lifestyle

“4 ข้อดี” ที่ทำให้ตลาดไวน์ในเวียดนาม น่าจับตามอง !!

0

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวียดนามนับว่ามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีโอกาสเติบโตสูง เพราะช่วงเวลาตั้งแต่ปี 53-63 การบริโภคเครื่องแอลกอฮอล์ของเวียดนามขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 95% จึงมองว่าน่าจะเป็นอีกโอกาสทางธุรกิจของท่านที่สนใจค่ะ

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *