AEC Lifestyle

Facebook เตรียมเปิดตัว Smartwatch ปีหน้า!!!

0

สาย นาฬิกา Smartwatch มีเฮ เพราะกำลังจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้น จากการที่ Facebook ลงทุนถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนา Smartwatch ตั้งแต่ปี 62 ทีผ่านมา

โดยผู้ครองตลาด Smartwatch เดิมคือ Apple (ครองตลาด 55%) คงต้องคอยติดตามกันว่าถ้าออกมาขายในตลาดจริงๆแล้ว ยอดขายจะปัง จนตีตื้นเจ้าตลาดเก่าอย่าง Apple ได้หรือไม่

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *