AEC Connect

‘มาเลเซีย’ หวังพึ่ง ‘จีน’ ดันภาค EV โต

 

นาย Anthony Loke Siew Fook รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียเปิดเผยว่า มาเลเซียตั้งเป้าที่จะดึงดูดการลงทุนจากบรรดาบริษัทจากจีนให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า โดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับมาเลเซีย แต่รัฐบาลก็พยายามที่จะก้าวข้ามด้วยการสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมด้วยเทคโนโลยีในด้านนี้ เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศ

นาย Loke Siew Fook อธิบายเพิ่มเติมว่า รถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นเทรนด์สำคัญที่จะกำหนดรูปแบบของทั้งระบบการขนส่งสาธารณะและการเดินทางด้วยรถส่วนตัว และมาเลเซียต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับกระแสความนิยมนี้ โดยนโยบายอุตสาหกรรมของมาเลเซียนั้นต้องการที่จะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า ย้ายฐานการผลิตมายังมาเลเซียมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตแบตเตอรี่ ที่มีการนำเสนอสิ่งจูงใจต่างๆ อีกทั้งยังมีบริษัทจากจีนจำนวนมากที่ให้ความสนใจลงทุนในมาเลเซีย ทั้งในรูปแบบของการตั้งโรงงานและอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น จะต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงความยั่งยืน รวมถึงให้ความสำคัญกับการบูรณาการและการเชื่อมต่อระหว่างกันกับแผนขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานของรัฐบาลในการปรับปรุงภาคการขนส่ง ที่จะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ มาเลเซียมีโครงการมากมายที่อยู่ระหว่างเตรียมการ แต่คำถามก็คือ จะเชื่อมโยงโครงการต่างๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันได้อย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทั้งเครือข่ายเป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งที่สำคัญคือ ต้องไม่มองภาคการขนส่งเป็นแค่การลำเลียงจากจุด A ไปยังจุด B แต่มองถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ที่จะต้องสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาให้กับภูมิภาคและพื้นที่ที่มีเครือข่ายการขนส่งครอบคลุมด้วย

 


Reference :

https://www.bangkokpost.com/auto/news/2474344/malaysia-looks-to-chinese-companies-to-grow-ev-sector-official

 

Bnomics Admin

10 สถานที่ที่ชาวจีนอยากไปมากที่สุดหลังเปิดประเทศ

Previous article

The Interest of Love : เมื่อเราเข้าใจรัก(ไม่ได้ชนะทุกอย่าง) 

Next article

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *