Be an Economist for 'Everyone'

Bnomics – Bangkok Bank Economics

ตั้งขึ้นเพื่อช่วยวิเคราะห์เจาะทุกประเด็นเศรษฐกิจให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ รวมถึงให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหารและนักธุรกิจ

เพื่อตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

นักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาประเทศ การเงิน และตลาดทุน มีผลงานวิจัยในหลากหลายประเด็น อาทิ นโยบายการเงิน การออม สินเชื่อ ทุนมนุษย์ การประกันสังคม การค้าระหว่างประเทศ และปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ รวมถึงเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของประเทศ เช่น EEC SEC กฎหมายต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชน และการลดอุปสรรคด้านกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของเอกชน เป็นต้น

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

นักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาประเทศ การเงิน และตลาดทุน มีผลงานวิจัยในหลากหลายประเด็น อาทิ นโยบายการเงิน การออม สินเชื่อ ทุนมนุษย์ การประกันสังคม การค้าระหว่างประเทศ และปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ รวมถึงเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของประเทศ เช่น EEC SEC กฎหมายต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชน และการลดอุปสรรคด้านกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของเอกชน เป็นต้น

Bnomics Content Team

D7B0B1C7-5BFE-46D2-9862-2C2426A775C1

ฐิติมา จิรเศรษฐสิริ

Data Analyst Advisor

ความสนใจด้านตัวเลขและข้อมูลเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เริ่มเรียนด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
และเมื่อได้ทำงานยิ่งพบว่าข้อมูลเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่มีค่าอย่างยิ่ง สำคัญที่ว่าเราจะดึงสิ่งที่ข้อมูลอยากจะบอกเราออกมาได้อย่างไร และนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์จริงได้หรือไม่ จากประสบการณ์การใช้ข้อมูลทั้งในตลาดทุน ตลาดเงินรวมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่าง ๆ มีความสนุกในการใช้ข้อมูลมาก และBnomics จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะผสมผสานการใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจเชิงลึกกับศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) เพื่อนำเสนอให้ทุกคนได้รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ไปด้วยกันนะคะ

PKendo

ธนวัฒน์ พฤกษานานนท์

Tech & Innovation Advisor

ที่ปรึกษาด้าน Tech Innovation และ Start Up โดยให้คำปรึกษาด้านเทรนด์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคสตาร์อัพ โดยมีประสบการณ์การนำดิจิทัลมาปรับใช้ลดค่าใช้จ่ายและเสริมประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งการให้คำปรึกษาและบ่มเพาะสตาร์อัพของ Innospace Thailand โดยธนวัฒน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Operations Research จาก Columbia University และ MBA จาก CEIBS และมีประสบการณ์ร่วมงานกับ Innospace Thailand IBM และธนาคารแห่งประเทศไทย

IMG_0719

บูชิตา ปิตะกาศ

Economist

เราจะไม่ปล่อยให้ “เวลาสูญเปล่า” นักเศรษฐศาสตร์ นักร้อง นักเต้น เชียร์ลีดเดอร์ จิตรกร ฯลฯ ล้วนเป็นหมวกใบที่ผลัดกันหยิบมาสวมใส่ในแต่ละช่วงเวลา แม้จะดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะทำได้ทุกอย่าง แต่ด้วยการประยุกต์แนวคิดการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะทรัพยากรสำคัญที่สุดที่ทุกคนมีอยู่อย่างเท่ากันก็ คือ “เวลา” นั่นเอง

651527

ชนาภา มานะเพ็ญศิริ

Economist

เรียนจบเศรษฐศาสตร์ แต่ไม่อยากโตไปเป็นนักเศรษฐศาสตร์อย่างเดียว เพราะเป็นผู้หญิงที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีแนวคิดชายเป็นใหญ่ ก็เลยสนใจประเด็นความเท่าเทียมทางเพศด้วย เราเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความตั้งใจอยากเห็นทุกคน ไม่ว่าจะเพศหรืออาชีพใด สามารถมีอิสระทางความคิดโดยไม่ถูกครอบงำจากบริบททางสังคม จึงอยากส่งผ่านความเป็นตัวเองผ่านงานเขียนทางเศรษฐศาสตร์ไปยังคนทั่วไป ให้รู้ว่าโลกนี้ยังมีพื้นที่สำหรับคนธรรมดาอย่างเรา และพื้นที่สำหรับทุกคน

6CA3B680-A58B-41DA-9B61-F442C4DA51AB

ณัฐนันท์ รำเพย

Economist

ผมเติบโตในชานเมือง เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยใจกลางกรุง ได้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของสังคมที่แม้เราอยู่ห่างกันแค่นิดเดียวแต่เห็นถึงความแตกต่างกันมาก “ความแตกต่าง” เหล่านี้เกิดจากอะไร เป็นคำถามที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมอยากเติบโตในการทำงานด้านเศรษฐศาสตร์พัฒนา ด้วยงานอดิเรกหลักของผมคือการอ่านนิยาย ผมจึงอยากนำการเล่าเรื่องที่ยากจะเข้าใจอย่างเศรษฐศาสตร์ มาเล่าให้คนทั่วไปได้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ บ้าง

Nisara Vadee

ณิศรา วาดี

Economist

เราเชื่อว่า การศึกษาสามารถยกระดับชีวิตของผู้คนได้
แต่บนโลกใบนี้ยังมีอีกหลายคนนัก ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าที่ควร เราจึงอยากใช้พื้นที่ตรงนี้สร้างองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และ สังคม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นใช้องค์ความรู้ที่ได้รับเป็นเกราะป้องกัน และทำให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิต
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

S__31580171

ธนัชญา ปิยวรไพบูลย์

Economics Data Analyst

เศรษฐศาสตร์ (Economics) การเงิน (Finance) และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยข้อมูล (Data Driven) 3 keywords ที่สำคัญในโลกปัจจุบัน เป็นแรงบันดาลใจให้หันมาศึกษาแต่ละด้านอย่างละเอียด ประกอบกับความสนใจที่อยากจะสร้างสรรค์บทความที่ดี จึงอยากชวนทุกคนมาวิเคราะห์เรื่องราวทางเศรษฐกิจการเงินด้วยข้อมูลเชิงลึกในมุมที่ยังไม่เคยเห็นไปด้วยกัน

Khattiyaporn Duangkaew

ขัตติยาภรณ์ ด้วงแก้ว

Political Analyst

"ที่ไหนมีสังคม ที่นั่นมีการเมือง
ที่ไหนมีการเมือง ย่อมต้องพูดถึงการจัดสรรทรัพยากร"
เพราะฉะนั้นรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์จึงมีความเชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงอยากนำเสนอมุมมองเรื่องราวและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจผ่านทั้งสองเลนส์ให้เข้าใจได้โดยง่าย
ดังคำพูดที่ว่า หากจะเข้าใจเศรษฐกิจก็ต้องเข้าใจการเมือง
จะเข้าใจการเมืองก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจ

Login/Sign up